Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 200 zł netto:

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
  • rozliczanie podatku dochodowego,
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.

Dużo książek na biurku