Usługi w zakresie kadr i płac oraz BHP

Usługi w zakresie kadr i płac oraz BHP od 30 zł netto:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • nadzór nad badaniami okresowymi pracowników oraz szkoleniami BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • rozliczenia z PFRON z tytułu wpłat obowiązkowych,
 • obsługa dofinansowań PFRON.

Usługi w zakresie BHP

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w sferze BHP i p. poż. Na zasadzie outsourcingu zgodnie z obowiązującymi przepisami jako służba zewnętrzna. Organizujemy i prowadzimy szkolenia nie tylko z zakresu BHP na indywidualne zamówienie klienta. W ramach służby BHP i realizacji jednorazowych zleceń wykonujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • audyty stanu bhp w firmie,
 • sporządzanie okresowych analiz bhp,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • opracowywanie instrukcji p. poż.
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla
 • zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • organizacja szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

 

Dwie osoby przy stole